Workshop Cornelle Sterk vragen met je oren

Doel gericht coachen

Workshop "Vragen met je oren"

Ook CMore Academy houdt zich volledig aan de geldende corona regels.

Mondkapje - afstand 2 meter - ontsmettingsmaterialen p/p aanwezig - verluchting 100%

*Alle Corona wetten worden nageleefd: ieder krijgt iedereen zijn eigen kopje, glas ed. (max groep 6 personen).

Data: Antwerpen

Groep 1: 4 feb. & 18 feb. - 14.00u -17.30

Data: Antwerpen

Groep 2: 6 feb. & 20 feb. - 10.00u -13.30

Data: Breda

Groep 3: 5 feb. & 19 feb. - 10.00u -13.30

Trainer: Cornelle Sterk

Waar: Antwerpen: Coaching Academy - Grote Markt - België - Groep 1 & 2

Breda : Business centrum - Lijndonk - Nederland - Groep 3

Inclusief: Koffie, thee, water, thuisopdrachten en handouts

Wat gaan we doen o.l.v.: Cornelle : "Vragen met je oren"

Op verzoek van verschillende coaches en mijn eigen ervaringen heb ik deze workshop ontwikkeld.

Vragen die ik krijg in mijn train de trainer en coach de coach supervisie-meetings:

  • Ik loop vast bij boosheid van mijn cliënt?
  • Hoe kom ik achter het werkelijke probleem, mijn cliënt heeft er meerdere?
  • Mijn cliënt durft geen stappen nemen wat nu?
  • Wat doe ik aan terugval?
  • Het duurt altijd best lang voordat een cliënt antwoord geeft, hoe komt dat?
  • Wanneer is een probleem nu werkelijk een probleem en wanneer een excuus?

Waarom deze Workshop

Om als coach/therapeut of leidinggevende het gestelde doel te bereiken is "de juiste vragen stellen" onontbeerlijk om met de persoon een stap verder te komen. Luisteren, luisteren en dan met de juiste vragen verdiepen, is de enige manier om 'in de persoon' te gaan durven luisteren. Eerst erachter komen wat de persoon tegen heeft gehouden tot nu toe, is de eerste pijler die je nodig hebt. Dan het verder verdiepen van deze eerste pijler is trainen in luisteren om niet in horizontaal communiceren te blijven.

De essentie is in de antwoorden te leren horen en dan op de juiste manier terug te geven welke die is. Om drijfveren en gevoelens van anderen achter woorden vandaan te kunnen halen en er woorden aan te geven schept vertrouwen. Het probleem achter het probleem blootleggen. Dit vertrouwen heb je als coach/therapeut of leidinggevende nodig om tot de voor hun belangrijke inzichten te komen. Deze inzichten hebben de personen nodig om naar een veranderingsproces te kunnen en durven gaan. Het inzicht komt namelijk uit de persoon zelf en is dus minder beangstigend, als een opgelegde aanname van een coach/therapeut of leidinggevende.

Om deze impact te ondervinden van empathie zonder te gaan adviseren en oplossingen te gaan aandragen, daar is durf voor nodig. Er is geen controle meer in het proces van verandering vanuit de begeleider. Alleen ondersteuning en veiligheid bieden, ook hiervoor zijn de juist gestelde vragen zeer belangrijk. Het emotionele proces zijn tijd geven om naar het mentale patroon terug te keren mag gekaderd worden op die manier waarbij client zich veilig voelt.

Het pad volgen van de persoon wat deze kan en wil, is het loslaten van het eigen kader, van eigen inzichten. Om te beseffen dat deze FMES methode werkt op elk niveau, zul jij het zelf mogen gaan ervaren. Om te leren door het zelf te mogen doen. Zo wordt jij die persoon die in de ondersteunende relatie, de ander de ruimte durft te geven om zo resultaten te bereiken die blijvend zijn.

Inhoud Workshop

Wat is doelgericht coachen - wat is jouw doel ?
Wat is mijn communicatie vorm en patroon - emotioneel en mentaal?
Wat is vragen met je oren - denk je of adem je alleen uit?

Opbrengst Workshop

Je hoort de diepere betekenis achter boodschappen van cliënten - pijler 1 helder krijgen door de juiste vraag
Je bent in staat gevoelens en behoeftes te verwoorden - in de juist communicatie vorm die cliënt gebruikt
Je kan een gesprek kaderen en durft dat ook los te - pijn/verdriet is wat er mag zijn

Waarom zou jij deze workshop doen?

Je intentie is belangrijker dan ervaring. Je wilt leren luisteren naar wat er echt omgaat in je cliënt/medemens. Wat het werkelijke probleem is. Je wilt professioneel groeien door deze verdiepingsworkshop. Jij wilt je leven verrijken met niet allen wat je zegt en uitstraalt maar hoe je het zegt om echt doelgericht te kunnen gaan coachen. Je wilt leren verwoorden wat je waarneemt op de FMES manier, zodat die ander jou verstaat. Jullie spreken nu dezelfde taal en zo voelt hij/zij zich volledig begrepen.

Je taal wordt helderder & doeltreffender, vak-specifieker naar jou cliënt toe. Er ontstaat meer diepgang, meer vertrouwen en diep wederzijds respect van waaruit de doelen worden bereikt en de veranderingen blijvend zijn. Je hebt geoefent met situaties uit je eigen leven. Je bent nu gegroeid in je communicatie van reactie naar creatie en van inhoud naar essentie=verbinding. Dat is coachen vanuit het hart en niet vanuit de mind. Top!

Deze workshop kan ook privé als "in company" geboekt worden, uiteraard ook Covid-proof. Mail me even hierover.

Prijs: € 177,00 incl. BTW

(Deze workshop bestaat uit 2 dagdelen verdeeld over twee dagen)

Opgeven kan bij mij via de knop hier onder of een mailtje naar: cornelle@cmore.academy


Happinezz energy coach cornelle sterk
Ik kom ook: 

Cornelle's Happinezz & Energy coaching©

Terug naar homepage